Budget

2018

Indtægter
  Regnskab
2017
Budget
2018
Budget
2019
Bidrag - fast og variabelt 1.260.135 1.237.700 1.237.700
Tilslutningsbidrag 0 0 0
Gebyrer 15.270 0 0
Øvrige indtægter 57.491 20.000 20.000
Indtægter i alt 1.332.896 1.257.700 1.257.700
Produktionsomkostninger
  Regnskab
2017
Budget
2018
Budget
2019
Vedligeholdelse 180.914 189.960 199.458
El 33.069 34.722 36.459
Vandanalyser og boringskontrol 31.924 33.520 35.196
Løn, driftspersonale 132.112 138.718 145.653
Øvrige produktionsomkostninger 21.111 22.167 23.275
Afskrivninger 218.681 229.615 241.096
Produktionsomkostninger i alt 617.811 648.702 681.137
Distributionsomkostninger
  Regnskab
2017
Budget
2018
Budget
2019
Vedligeholdelse 93.904 98.599 103.529
El 0 0 0
Øvrige distributionsomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 87.390 84.259 84.259
Distributionsomkostninger i alt 181.294 182.858 187.788
Administrationsomkostninger
  Regnskab
2017
Budget
2018
Budget
2019
Vand, varme, renovation mv. 0 0 0
Bestyrelse 262.792 268.048 273.409
Generalforsamling 19.968 20.367 20.775
Løn 0 0 0
Porto og gebyrer 17.126 17.469 17.818
Kontorartikler og telefon 43.261 44.126 45.009
IT, hjemmeside, server mv. 53.151 54.214 55.298
Licenser, faglitteratur og kontingenter 10.046 10.247 10.452
Kursusudgifter 0 0 0
Forsikringer 854 871 889
Øvrige administrationsomkostninger 0 0 0
Administrationsomkostninger i alt 407.198 415.342 423.649
Totale omkostninger
  Regnskab
2017
Budget
2018
Budget
2019
Omkostninger i alt 1.206.303 1.246.902 1.292.574
  126.593 10.798 -34.874