Budget

2020 - 2021

Indtægter
  Regnskab
2019
Budget
2020
Budget
2021
Bidrag - fast og variabelt 1.257.677 1.398.927 1.398.927
Tilslutningsbidrag 90.184 0 0
Gebyrer 14.865 0 0
Øvrige indtægter 47.167 0 0
Indtægter i alt 1.409.893 1.398.927 1.398.927
Produktionsomkostninger
  Regnskab
2019
Budget
2020
Budget
2021
Vedligeholdelse 216.948 227.795 239.185
El 50.223 52.734 55.371
Vandanalyser og boringskontrol 62.518 65.644 68.926
Løn, driftspersonale 141.149 148.206 155.617
Øvrige produktionsomkostninger 17.198 18.058 18.961
Afskrivninger 182.648 191.780 201.369
Produktionsomkostninger i alt 670.684 704.218 739.429
Distributionsomkostninger
  Regnskab
2019
Budget
2020
Budget
2021
Vedligeholdelse 69.306 72.771 76.410
El 0 0 0
Øvrige distributionsomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 87.390 84.259 84.259
Distributionsomkostninger i alt 156.696 157.030 160.669
Administrationsomkostninger
  Regnskab
2019
Budget
2020
Budget
2021
Vand, varme, renovation mv. 0 0 0
Bestyrelse 203.543 207.614 211.766
Generalforsamling 22.356 22.803 23.259
Løn revisor 20.000 20.400 20.808
Porto og gebyrer 19.266 19.651 20.044
Kontorartikler og telefon 25.787 26.303 26.829
IT, hjemmeside, server mv. 48.704 49.678 50.672
Licenser, faglitteratur og kontingenter 9.375 9.563 9.754
Kursusudgifter 2.476 2.526 2.576
Forsikringer 893 911 929
Øvrige administrationsomkostninger 20.047 20.448 20.857
Administrationsomkostninger i alt 372.447 379.896 387.494
Totale omkostninger
  Regnskab
2019
Budget
2020
Budget
2021
Omkostninger i alt 1.199.827 1.241.144 1.287.592
  210.066 157.783 111.335