Aktuelle hændelser

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på hovedledning.
Der er ved at blive udført udskiftning af fjernevarme ledninger ved dette arbejde kom Munk til at hakke vores ledning over.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

stophane udskiftes Tønnesvej der vil komme kort afbrydelse af vandet ca. kl.14

Brandvæsnet er ved at efterse alle brandhaner i Søhus vandværks område 
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

der arbejdes på reparation af vandstik i tingskiftet der kan forekomme korte afbrydelser af vandet vi kan ikke sætte tid på men hold øje med opgravninger på dit vænge