Aktuelle hændelser

Jeg føler det er nødvendigt at forklarer fremgangsmåden er når vi finder coliforme bakterier. Hvis der forekommer coliforme skal man tage nye prøver, er der over 20 kan man orienterer om koge påbud
Hvis det viser sig at der er coliforme bakterier kontakter vi tilsynsmyndigheder, (Odense kommune) vi laver sammen en gennemgang af vandværket eller aftaler hvad der kan gøres.
Hvad kan give coliforme bakterier?
det kan skyldes at vi har haft reparationer.
Brud på ledning.
Utætheder på beholder, Indtrængende vand der har været i kontakt med jord, blade osv.

Vi tro at de tilfælde af coliforme vi har været ude for, skyldes revne i dæk på rent vands beholderen, vi har tømt den og rengjort, kontrolleret og lagt 10m2 ny folie hvor der var revner. der er løbende lavet prøver, der alle har været ok.
Alle prøver der fortages af Eurofins skal tilsendes til kommunen og embedslægen.

Håber at dette er med til at vise at bestyrelsen tager vandets kvalitet meget alvorligt.

Der er mange ting i gang på vandværket, vi er ved at skifte målere, der trykprøves og ved utæthed skal der repareres dette kan med fører kort lukning af vandet.
Vi er ved at lægge vand ud til den nye Roser skolen. og overtager en boring kold college.
Vi er ved at rengøre den store rentvandsbeholder som en del af den systematiske vedligeholdelse

vi løb tom for vand ca. kl. 23 der arbejdes på sagen

ny prøve viste at vi ikke har coliforme bakterier