Aktuelle hændelser

Der er mange ting i gang på vandværket, vi er ved at skifte målere, der trykprøves og ved utæthed skal der repareres dette kan med fører kort lukning af vandet.
Vi er ved at lægge vand ud til den nye Roser skolen. og overtager en boring kold college.
Vi er ved at rengøre den store rentvandsbeholder som en del af den systematiske vedligeholdelse

vi løb tom for vand ca. kl. 23 der arbejdes på sagen

ny prøve viste at vi ikke har coliforme bakterier

Der fundet 4 coliforme bakterier i en prøve udtaget den 9 -10 Der var ingen coliforme i prøven taget den 13-8 eller den 16-9 der er udtaget nye prøver 3 på vandværket der kan aflæses søndag der ser ud til at de er uden coliforme, der er bestilt nye prøver ved Eurofins.

Denne gruppe bakterier er i sig selv som regel ikke sygdomsfremkaldende, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor "indikatorbakterier". Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser

Der er ikke tale om Escherichia coli, E. coli .

Med venlig hilsen Aksel Snerling