ats@c.dk
Søg

NÆSTE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 18 MARTS 2025 kl. 19.30.   Der er normal drift

VANDVÆRKETS STATUS

ALLE MÅLERE ER AFLÆST AF SØHUS VANDVÆRK , DU SKAL IKKE SENDE AFLÆSNINGSKORT.
Formanden.

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDER MED VANDINSTALLATIONER

Der gælder visse retningslinjer for arbejder på vandinstallationer tilsluttet Søhus Vandværk. Alle installationsarbejder skal udføres af en autoriseret Vvs-installatør og i henhold til norm for vandinstallationer (DS 439), gældende regulativ for Odense kommune samt de bestemmelser Søhus Vandværk i øvrigt måtte fastlægge.

HJÆLP MED AT HOLDE STOPHANER SYNLIGE.

Alle stikledninger er forsynet med stophaner, der er placeret i vej eller fortorv. Stophanerne tilhører vandforsyningen.

Stophanerne skal altid være lette at komme til. Undgå derfor, at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.

SMS-VARSLING

Med vores nye varslingssystem kan du modtage vigtige beskeder fra os via SMS og e-mail.

letter

FLYTTE-MEDDELELSE

Ved flytning skal vandmåleren aflæses og oplysningerne sendes til os.

FLYTTEMEDDELELSE

Ved flytning skal vandmåleren aflæses og oplysningerne sendes til os.

phone-warning