Budget

2019 - 2020

Indtægter
  Regnskab
2018
Budget
2019
Budget
2020
Bidrag - fast og variabelt 1.278.692 1.278.692 1.278.962
Tilslutningsbidrag 22.564 0 0
Gebyrer 19.285 19.285 19.285
Øvrige indtægter 52.463 52.463 52.463
Indtægter i alt 1.373.004 1.350.440 1.350.440
Produktionsomkostninger
  Regnskab
2018
Budget
2019
Budget
2020
Vedligeholdelse 695.806 300.000 300.000
El 34.452 36.175 37.983
Vandanalyser og boringskontrol 45.588 47.867 50.261
Løn, driftspersonale 122.545 123.770 125.008
Øvrige produktionsomkostninger 27.249 28.611 30.042
Afskrivninger 191.755 182.648 182.648
Produktionsomkostninger i alt 1.117.395 719.072 725.942
Distributionsomkostninger
  Regnskab
2018
Budget
2019
Budget
2020
Vedligeholdelse 28.452 29.875 31.368
El 0 0 0
Øvrige distributionsomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 87.390 87.390 87.390
Distributionsomkostninger i alt 115.842 117.265 118.758
Administrationsomkostninger
  Regnskab
2018
Budget
2019
Budget
2020
Vand, varme, renovation mv. 0 0 0
Bestyrelse 194.672 196.619 198.585
Generalforsamling 19.556 19.947 20.346
Løn 0 0 0
Porto og gebyrer 16.963 17.302 17.648
Kontorartikler og telefon 32.601 33.253 33.918
IT, hjemmeside, server mv. 59.858 61.055 62.276
Licenser, faglitteratur og kontingenter 11.953 12.192 12.436
Kursusudgifter 2.585 2.637 2.689
Forsikringer 877 895 912
Øvrige administrationsomkostninger 49.770 50.765 51.781
Administrationsomkostninger i alt 388.853 394.665 400.592
Totale omkostninger
  Regnskab
2018
Budget
2019
Budget
2020
Omkostninger i alt 1.622.072 1.231.001 1.245.293
  -249.068 119.439 105.147