Vejledning ved forurening på vandforsyningen

Forureningssituationer på vandforsyningen varierer naturligvis i både form og omfang, og vil derfor aldrig kunne sættes ind i et svarskema med hvad der skal gøres i alle tilfælde.
Vejledninger til brug ved forurening kan derfor kun blive af generel karakter.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at håndtere akutte forureninger på vandsystemet bedst muligt.
Vejledningen udbygges løbende både med hensyn til forureningstyper og detaljereningsgrad.

Bakteriologisk forurening:

Hvis der konstateres en bakteriologisk forurening et sted på systemet er det vigtigt at forureningen hurtigst muligt bekræftes og at årsagen så vidt muligt klarlægges og afhjælpes.

En enkelt analyse siger ikke ret meget om forureningen, og den skal helt naturligt følges op af en omprøve udtaget på samme sted under de samme vilkår som 1. prøve.

For at vinde kostbar tid ved en eventuel forurening vil det være yderst fornuftigt allerede sammen med første omprøve at udtage en række prøver gennem systemet.

Under normale omstændigheder vil forureningen blive opdaget på rentvandsafgangen fra vandværket eller på ledningsnettet.

Det vil derfor være naturligt at udtage prøver på råvandstilgang, rentvandsafgang samt på fle­re udvalgte steder i ledningssystemet.

Derved indkredser man så tidligt som muligt (efter ca. 2 døgn) forureningen.

Ved bakteriologiske forureninger skal man som udgangspunkt skylle sig ud af forureningen med så kraftigt et flow som overhovedet muligt.