Aktuelle hændelser

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på Slettensvej (nye kloakker).
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

udskiftning af ventil på Allingtonvænget, uheld ved arbejdet med en maskine der lavede brud på hovedledning.
er kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på Slettensvej (nye kloakker).
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Kort afbrydelse af vandet i området æbleparken ca. kl. 12.
Årsag en person der ikke var tilknyttet vandværket havde lukket for en hovedventil til området.