Aktuelle hændelser

ledningsbrud Tønnesvej, på grund af beskadigelse ved fjernvarme nedlæggelse.

Der har været afbrydelse af vandet på Boikenvænget på grund af ledningsbrud på jordledningen i krybekælderen i rækkehuset.
det er vigtig at man tilser om der er fugt eller vand i krybekælderen.

Alt arbejde på grundejers egen grund (matrikel) er på eget ansvar og for egen regning. Vandværket kan kun vejlede og det efter bedste skøn.

Er der vandbrud eller ledningsbrud på grundejers grund, skal grundejers eget forsikringsselskab kontaktes for at få at vide, om vandværket skal udføre arbejdet på forsikringsselskabets regning eller om forsikringsselskabet har eget vvs-firma der skal udføre arbejdet.

Hvis man tror der er tale om ledningsbrud på stikledningen, vil vi foreslå at det kontrolleres med en tæthedsprøve: måler afmonteres og der lukkes for stophanen og der tæthedsprøves. Dette skal udføres af autoriseret vvs-firma.

Vandværket og dets andelshavere skal til enhver tid overholde Odense Kommunens Regulativ for private vandværker. Regulativet kan læses på vandværkets Hjemmeside.

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud i Søhusvænget.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)