Aktuelle hændelser

udskiftning af ventiler på grund af beskadigelse ved fjernvarme nedlæggelse.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på hovedledning.
Der er ved at blive udført udskiftning af fjernevarme ledninger ved dette arbejde kom Munk til at hakke vores ledning over.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på hovedledning.
Der er ved at blive udført udskiftning af fjernevarme ledninger ved dette arbejde kom Munk til at hakke vores ledning over.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Der har været afbrydelse af vandet i store dele af Søhus vandværks lednings områder på grund af ledningsbrud på hovedledning.
Der er ved at blive udført udskiftning af fjernevarme ledninger ved dette arbejde kom Munk til at hakke vores ledning over.
der kan forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle hus installationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)