Aktuelle hændelser

afbrydelse af vandet tirsdag den 20*09*2011 mellem kl. 10 og 11 på Anderupvænget det gik galt,da vi skulle lukke, knækkede ventilen på hovedledningen ,vi beklager afbrydelsen.

Vi har været ude og skylle brandhaner ud. 
der forekomme forbigående misfarvning af vandet.
De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle husinstallationen.
Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Vi har fundet 11 utætheder og stophaner der er defekte.
der kan forekomme minder afbrydelser ved reparationen, vi beklager hvis afbrydelserne vil være til gene for andelshaverne

Jeg føler det er nødvendigt at forklarer fremgangsmåden er når vi finder coliforme bakterier. Hvis der forekommer coliforme skal man tage nye prøver, er der over 20 kan man orienterer om koge påbud
Hvis det viser sig at der er coliforme bakterier kontakter vi tilsynsmyndigheder, (Odense kommune) vi laver sammen en gennemgang af vandværket eller aftaler hvad der kan gøres.
Hvad kan give coliforme bakterier?
det kan skyldes at vi har haft reparationer.
Brud på ledning.
Utætheder på beholder, Indtrængende vand der har været i kontakt med jord, blade osv.

Vi tro at de tilfælde af coliforme vi har været ude for, skyldes revne i dæk på rent vands beholderen, vi har tømt den og rengjort, kontrolleret og lagt 10m2 ny folie hvor der var revner. der er løbende lavet prøver, der alle har været ok.
Alle prøver der fortages af Eurofins skal tilsendes til kommunen og embedslægen.

Håber at dette er med til at vise at bestyrelsen tager vandets kvalitet meget alvorligt.