Generalforsamling

Næste Generalforsamling er:
Tirsdag den? marts 2021 kl. 19.30
Næsbyhoved skov

Generalforsamling den???????
Valg af bestyrelse

Aksel Snerling
Lars Nyholm

 

Den øvrige bestyrelse

Bjarne Petersen
John Andersen
Bert Van Malkenhorst

Suppleanter Martin Køstner
Kristian Jørgensen

Klik på nedenstående link for at se referat eller dias til generalforsamlingen d. 24 juni 2020.

Se referater

Se dias