Generalforsamling

Generalforsamling den 21. marts 2023

Næste Generalforsamling tirsdag den 19 marts 2024

Valg af bestyrelse

Aksel Snerling
Lars Nyholm

Den øvrige bestyrelse

Bjarne Petersen
Martin Køstner
Bert Van Malkenhorst

Suppleanter Sven-erik Knudsen 
Kristian Jørgensen

Klik på nedenstående link for at se referat eller dias til generalforsamlingen d. 21. marts 2023.

Se referater

Se dias