Takstblad

Takstblad for Søhus vandværk 2023

Alle beløb er angivet i DKK.

Driftsbidrag
  excl. moms incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig enhed 155 193,75
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 1,5 m3 250 312,50
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 6 m3 500 625,00
Vand pris pr. m3 6,5 8,13
Statsafgift af lednings ført vand pr. m3 (Vandskat) 6,37 7,96
Anlægsbidrag – i byzone
Stiklednings-dimension Hovedanlæg Forsynings-ledning Stikledning I alt kr. excl. moms I alt kr. incl. moms
32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00
40 mm 11.840 7.344 9.800 28.984 36.230,00
50 mm 17.760 7.344 10.300 35.404 44.255,00
63 mm 23.680 7.344 10.800 41.824 52.280,00

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag.

Gebyrer

Hvis du fx ikke betaler din vandregning, kan du - afhængigt af hvor længe sagen trækker ud risikere at få lukket for vandet. I givet fald vil du blive pålagt et eller flere af nedenstående gebyrer.

Gebyrer
  Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Fraflytningsgebyr 125,00 156,25
Overtagelsesgebyr 125,00 156,25
Rykkergebyr for betalingspåmindelse 100,00 (momsfri)
Rykkergebyr for inkassoskrivelse (2. rykker) 100,00 (momsfri)
Gebyr for lukkevarsel (momsfri) 100,00 (momsfri)
Gebyr for betalingsaftale/henstand (momsfri) 100,00 (momsfri)
Gebyr for lukkekørsel (momsfri) 400,00 (momsfri)
Gebyr for genåbning inden for normal arbejdstid 400,00 500,00
Gebyr for genåbning uden for normal arbejdstid 800,00 1000,00
Gebyr for lukkekørsel med fogeden *) 350,00 437,50
Gebyr for nedtagning af måler 575,00 718,75
Gebyr for målergenetablering = faktiske omkostninger 550,00 687,50
Gebyr ved rykker for selvaflæsningskort 70,00 87,50
Gebyr ved aflæsningsbesøg / forgæves kørsel 200,00 250,00
Gebyr for fremsendelse af papirfaktura 240,00 300,00
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning (midt i periode) 20,00 25,00
Gebyr for udskrift af regningskopi 35,00 43,75

*) Hertil lægges faktiske omkostninger til fogedgebyrer (min. 300 kr. i grundafgift og 400 kr. i tillægsafgift for ud kørende), låsesmed mv.

Sprinklerstik - Årlig pris pr. sprinklerstik, afhængig af stikstørrelse
Stikledningsdimension Kr. excl. statsafgift og moms Kr. incl. statsafgift og moms
0-63 mm 410,00 512,50
75 mm 1.020,00 1.275,00
90 mm 3.050,00 3.812,50
110 mm 4.570,00 5.712,50
150 -160 mm 7.620,00 9.525,00
Over 160 mm 9.140,00 11.425,00
Sprinklerstik - Fast tilslutningspris for vand, afhængig af stikstørrelse (bidrag til forsyningsanlægget)
Stikledningsdimension Kr. excl. statsafgift og moms Kr. incl. statsafgift og moms
0-63 mm 17.800,00 22.250,00
75 mm 26200,00 32750,00
90 mm 39300,00 49125,00
110 mm 52400,00 65500,00
150 -160 mm 78500 98125,00

Ændring af vandtilslutning

Større stikdimension
Ønskes større dimension, betales differencen mellem tilslutningsprisen for den eksisterende og den nye dimension (bidrag til forsyningsanlægget). Herudover skal der betales for etablering af stik.

Flere / ekstra stik til samme matrikel
I særlige tilfælde kan der etableres flere stik til samme matrikel. I disse tilfælde betales der for hvert enkelt stik både tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etablering af stik.

Brug af eksisterende stik
For eksisterende stik betales ikke tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget), medmindre stikdimensionen skal forøges.
For matrikler, som udstykkes i flere, betales tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etablering af stik til evt. nye matrikler, som ikke har stik.

Afbrydelse af vand
  Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Afpropning af stikledning (til og med 63 mm) 12.100,00 15.125,00
Afpropning af stikledning (større end 63 mm) Efter regning Efter regning
Afpropning af sprinklerstik 3 x årlig pris 3 x årlig pris
Midlertidig nedtagning af måler 510,00 637,50

Plus prisen for kontrollen af måleren esterne.

Kontrolafprøvning af måler
  excl. moms incl. moms
Qn 1,5 - Qn 10 m3 målerens pris + 610,00 762,50
Qn 15 - Qn 60 m3 (flangemåler) målerens pris + 610,00 762,50
Byggevand
Pris for byggevand til enfamiliehus på egen matrikel skal inkluderet i tilslutningsprisen for vand.
Byggevand til øvrige bebyggelser afregnes efter vandforbrug.
Gældende takster Gældende takster
Fast pris for ½ år 2000 2500