Kontraventiler

Tilbagestrømningssikring af andre vandinstallationer

De eneste installationer, der kan sikres mod tilbagestrømning af en kontraventil i måleren, er hus installationer, der forsyner boliger med vand. Alle øvrige installationer kræver mere avanceret udstyr såsom kontrollerbar kontraventil eller flere kontraventiler i serie og med udløb mellem ventilerne. Vandværket opsætter til almindelige husinstallationer Tilbagestrømningssikring sammen med måleren denne må ikke fjernes, er den det er det en politisag. Alle nye fjernaflæste målere i Søhus Vandværk er monteret med kontrollerbare tilbageløbssikringer.

kontraventiler