Pesticider

Undgå brug af sprøjtemiddel

Mange drikkevandsboringer i Danmark er i dag truede af forurening med sprøjtemidler – nogle boringer er endda lukket på grund af rester af sprøjtemidler i grundvandet. Dette ses også i Odense Kommune, at man har lukket kildeplads p.g.a. forurening med pesticider.

Hvad er pesticider?

Pesticider er en fælles betegnelse for alle former for kemiske sprøjtemidler:

  • Herbicider – mod ukrudt
  • Fungicider – mod svampe
  • Insekticider – mod insekter

Sprøjtemidlerne er fremstillet til at udslette eller begrænse uønskede dyr og planter. Sprøjtemidlerne indeholder derfor giftige stoffer, der i grundvandet kan skade mennesker og dyr. Når der sprøjtes vil de miljøskadelige stoffer blive afgivet til jorden. I jorden vil nogle af stofferne blive transporteret ned til grundvandet med regnvandet. Der skal blot 1 gram sprøjtemiddel til at forurene 10.000.000 liter grundvand.

Flot have uden sprøjtegifte.

Man kan sagtens få en flot have uden at bruge sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudtet. Det kræver blot lidt planlægning og lidt knofedt.

Et tæt bunddække af f.eks. hasselurt, vedbend eller guldjordbær mellem havens buske og træer forhindrer ukrudtet i at gro. Et jordbunddække af flis eller løst grus og sand er også en effektiv bekæmpelsesmetode.

Inden nye planter sættes i jorden, er det en idé at fræser eller kultivere jorden flere gange. Det forebygger fremtidige ukrudtsproblemer.

Hold luge- og skuffejernene skarpe, og bekæmp så vidt muligt ukrudtet i tørre perioder.

Det giver størst effekt at bearbejde jorden i det tidlige forår, hvor ukrudtsplanterne er små, og kampen om lys, næring og vand er størst.

På fliser og stenbelægninger er det effektivt at bekæmpe ukrudtet med en brænder eller med kogende vand.

link til side om sprøjtegifte