Komplet telefonliste

Søhus Vandværk
Bestyrelse: Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Værkpasser Martin Køstner Anderupvænget 49, 5270 Odense N     40 56 11 21 40 19 59 18
Formand Aksel Snerling Groløkkevænget 73, 5270 Odense N formand@shvand.dk 66 18 59 18 66 18 85 98 40 33 80 18
Næstformand Lars Nyholm Anderupløkken 21, 5270 Odense N 2formand@shvand.dk   66 18 99 98 40 21 99 58
Kasserer Bjarne Petersen Pomosavej 30, 5270 Odense N kasserer@shvand.dk     21 25 44 50
Sekretær Bert van Malkenhorst Tønnesvej 8 5270 Odense N vanmalkenhorst@mail.tele.dk   66186595 30 23 29 29
Myndigheder mv.
  Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Odense Kommune   Flakhaven 2, 5000 Odense C   63 13 13 72    
Odense Kommune, Landbrug & Grundvand Richard Jensen Nørregade 36-38, 5100 Odense C rij@odense.dk 65 51 25 95    
Odense Kommune - Natur, Miljø og Trafik Thomas Boe   tfbo@odense.dk 65 51 27 00    
Odense Kommune - Borgmester Peter Rahbæk Juel   peterrj@odense.dk 65 51 10 00    

Borgmestersekretær

Marlene Ditlevsen   mkd@odense.dk 65 51 10 03    
Odense Kommune - Kommunikationschef Poul Carlsbæk Lille Gråbrødrestræde 1, 1. tv. 5000 Odense C phca@odense.dk 65 51 11 27   51509492

Tværkommunale Miljøvagt

          40 21 97 89
Embedslægen Henrik L. Hansen Sorsigvej 35, 6760 Ribe syd@sst.dk 72 22 79 50    
Beredskabschef - Odense Brandvæsen Peter Staunstrup Åsumvej 35, 5240 Odense NØ   65 51 18 10    
Fødevareregion Syd Tysklandsvej 7, 7100 Vejle region.syd@fvst.dk 72 27 55 00      
Analyse-laboratorium Eurofins Miljø AS ladelundvej 85, 6600 Vejen miljo@eurofins.dk 70 22 42 66    
Beredskabsstyrelsen Sydjylland   Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev brssj@brs.dk 73 52 74 00    
Beredskabsstyrelsen - Kemikalieberedskabsvagten       45 90 60 00    
Alarmcentralen       112    
Fyns Politi   Hans Mulesgade 1-3, 5000 Odense C   114    
Falck   Rugårdsvej 20, 5000 Odense C   70 10 20 71    
Odense Brandvæsen (af hensyn til brandslukning)   Åsumvej 35, 5240 Odense odbra@odense.dk 65 51 18 00    
Lægevagten       70 11 07 07    
Rigshospitalets Giftinformationscenter       35 45 35 45    
Følsomme forbrugere
  Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Plejehjem Enrum Plejecenter Plejehjem. Pomosavej 17, 5270 Odense N   65 51 38 40    
Hjemmehjælpen nej          
Skoler nej          
Børneinstitutioner/dagplejere Æblet Børnecentret Sønderskovvænget 70   66 18 99 14    
Dagplejekontoret nej          
Læger nej          
Tandlæger nej          
Levnedsmiddelproducenter
(husk bager, Brugs etc.)
Spar Rrullekrovej 4   66 18 85 22    
Hoteller nej          
Klubhuse nej          
Ledningssystemet - rådgivere, håndværkere og materiel
  Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Ingeniør            
VVS-installatør H.Knudsen & Søn Søren Eriksens vej 7 5270 Odense N vvs@knudsenvvs.dk 66 18 04 57    
             
             
             
Vandværk - rådgivere, håndværkere og materiel
  Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Elforsyning Lindpro Stærmosegårdsvej 8 5230 Odense   66 15 65 85    
Nødstrømsanlæg            
El-installatør Lindpro Stærmosegårdsvej 8 5230 Odense   66 15 65 85    
Pumper H.Knudsen & Søn Søren Eriksens vej 7 5270 Odense N vvs@knudsenvvs.dk 66 18 04 57    
Vandbehandlingsanlæg H.Knudsen & Søn Søren Eriksens vej 7 5270 Odense N vvs@knudsenvvs.dk 66 18 04 57    
Boringer H.Knudsen & Søn Søren Eriksens vej 7 5270 Odense N vvs@knudsenvvs.dk 66 18 04 57    
Tankvogne og vanddunke            
Beredskabschefen            
Information og alarmering
  Navn: Adresse: E-mail: Tlf (arbejde): Tlf (privat): Mobil:
Nabo-vandværker Næsby vandværk     66 18 70 46   40 16 04 46
Vandråd etc.            
Foreningen af vandværker i Danmark – FVD   Solrød Center 22 C, 2680 Solrød Strand fvd@fvd.dk 56 14 42 42    
Vejcenter Syddanmark   Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart   72 44 27 00    
Fyns Stiftstidende   Banegårdspladsen, 5100 Odense C   66 11 11 11    
Søndagsavisen Fyn Aps   Vestergade 5, 1. sal, 5000 Odense C   66 13 65 30    
DR Fyn   Lille Tornbjergvej 10, 5220 Odense SØ fyn@dr.dk 63 15 77 00    
TV 2 / Fyn   Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ redaktionen@tv2fyn.dk 63 15 60 00